Home>Japanse Kalligrafie>Kalligrafie van de maand, Stijl,Materieel,Archief  
 

De Kalligrafie van de maand October is "E-i-en-wa-ko-u". De betekenis waarvan is "De eeuwige zachte licht".Eigenlijk vormt het een idioom van "eeuwige vredezame leven"

 

 
 

De eerste letter,rechts boven,van de Kalligrafie betekent "de lange tijd" , de tweede,rechts onder, "ver" en de derde,links boven,staat voor "vredezaam"en ten slotte "licht"

 
 

De eerste helft vormt een idioom "eeuwig" en de tweede helft maakt een symbool van "vredezame leven"

 
 

 

 
 

De vorm van de kalligrafie is "so-u-syo" een vloeiende vorm. Je kunt erkennen dat alle letters met een slag geschreven werden.